Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

29. 11. 2013
15:31

BÚROVÁ 

Národní přírodní památka Búrová (18,8 ha) se nachází asi 1 km západně od obce Suchov. Charakter území určují louky s rozptýlenými stromy. Typickou rostlinou pro zdejší louky je především kýchavice černá, která se u nás vyskytuje již pouze v Podyjí. Z dalších vzácných rostlin můžeme jmenovat i koniklec velkokvětý. Na zdejší flóru je vázána celá řada významných druhů hmyzu, ze známějších můžeme jmenovat kudlanku nábožnou či roháče obecného. Velmi pozoruhodný je zdejší výskyt užovky hladké.  Z ptáků nás jistě zaujme bramborníček hnědý či strnad luční.

Dřívější nešetrné hospodaření mělo negativní vliv na zdejší druhovou rozmanitost. Po zavedení nezbytných opatření se situace změnila k lepšímu. V současné době se louky udržují pravidelným kosením. 

 

Informace o poloze:

Odkaz na mapy.cz:   www.mapy.cz 

GPS souřadnice:      48°54'4.174"N, 17°33'7.374"E

 

         

 

VÁTÉ PÍSKY

Národní přírodní památka - rovinaté až mírně zvlněné území mezi Rohatcem, Vracovem a Moravským Pískem. Na JV ohraničené údolní nivou řeky Moravy. V minulosti došlo následkem pastvy a kácením k zániku původních listnatých lesů. Vznikly otevřené plochy, kde dokonce docházelo k písečným bouřím. Oblasti se proto také říká Moravská Sahara. K opětovnému zalesnění přispěl Ing. J. B. Bechtl, který celé území osázel borovicemi.

Národní přírodní památka Váté písky byla zachována díky železnici. Udržoval se bezlesý protipožární pás. Lokalita je bohatá na pískomilné druhy rostlin a živočichů. Mezi chráněné druhy rostlin vyskytující se na území patří kavyl písečný (Stipa borysthenica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), smil písečný (Helichrysum arenarium) a mnoho dalších. Ze zvířecí říše se vyskytují chroust opýřený (Melolontha hippocastani), kutilka zubatá (Bembix rostrata), kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z větších obratlovců skřivan lesní (Lullula arborea), dudek chocholatý (Upupa epops) a ještěrka zelená (Lacesta viridis).

 

Informace o poloze:

Odkaz na mapy.cz:   www.mapy.cz 

GPS souřadnice:      48°55'30.038"N, 17°16'45.975"E

 

     

 

Použité zdroje:

Chráněná území okresu Hodonín. Vydavatel: Okresní úřad Hodonín, referát životního prostředí. Autoři: J. W. Jongepier, P. Bezděčka, Š. Hauserová, Z. Kučera, M. Paličková. 2002

 

 

logo-bottom

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834