Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

29. 11. 2013
15:31

BÍLÉ KARPATY

Bílé Karpaty jsou geomorfologický celek, který náleží do Vnějších Západních Karpat. Geologickým podkladem jsou horniny bělokarpatské jednotky Magurského flyše, kdy se vyskytují pískovce, jílovce a vápencové žilky a zrna.

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty se rozkládá na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Její celková rozloha činí 746 km. Patří mezi bilaterární CHKO, jelikož zasahuje i na území Slovenské republiky. Státní hranice sleduje hlavní hřeben pohoří. V roce 1996 byla CHKO zařazena do celosvětové sítě Biosférických rezervací UNESCO. Dále jí byl v roce 2000 udělen Evropský diplom za celistvost přírody, krajiny, architektury a folkloru. Bílé Karpaty jsou charakteristické rozsáhlými loukami. Patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy. Mohou se chlubit největší pestrostí a početností orchidejí ve střední Evropě. Ráz krajiny utváří typické soliterní stromy, převážně duby.

logo-bottom

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834